ODS-3.jpg_563309836

Salut i benestar

Garantir una vida saludable i promoure el benestar per a tothom a totes les edats

 3.1. Per al 2030, reduir la taxa mundial de mortalitat materna a menys de 70 per cada 100.000 nascuts vius.

3.2. Per al 2030, posar fi a les morts evitables de nounats i de menors de 5 anys, aconseguint que tots els països intentin reduir la mortalitat neonatal almenys fins a 12 per cada 1.000 nascuts vius, i la mortalitat dels menors de 5 anys almenys fins a 25 per cada 1.000 nascuts vius.

3.3. Per al 2030, posar fi a les epidèmies de la sida, la tuberculosi, la malària i les malalties tropicals desateses, i combatre l’hepatitis, les malalties transmeses per l’aigua i altres malalties transmissibles.

3.4. Per al 2030, reduir en un terç la mortalitat prematura per malalties no transmissibles, mitjançant la prevenció i el tractament, i promoure la salut mental i el benestar.

3.5. Enfortir la prevenció i el tractament de l’abús de substàncies addictives, inclosos l’ús indegut d’estupefaents i el consum nociu d’alcohol.

3.6. Per al 2020, reduir a la meitat el nombre de morts i lesions causades per accidents de trànsit al món.

3.7. Per al 2030, garantir l’accés universal als serveis de salut sexual i reproductiva, inclosos els de planificació familiar, informació i educació, així com la integració de la salut reproductiva a les estratègies i els programes nacionals.

3.8. Assolir la cobertura sanitària universal, especialment la protecció contra els riscos financers, l’accés a serveis de salut essencials de qualitat i l’accés a medicaments i vacunes segurs, eficaços, assequibles i de qualitat per a totes les persones.

3.9. Per al 2030, reduir substancialment el nombre de morts i malalties causades per productes químics perillosos i la pol•lució de l’aire, l’aigua i el sòl.

  • Enfortir a tots els països, segons escaigui, l’aplicació del Conveni marc de l’Organització Mundial de la Salut per al control del tabac.
  • Donar suport a les activitats d’investigació i desenvolupament de vacunes i medicaments per a les malalties transmissibles i no transmissibles que afecten primordialment els països en desenvolupament, i facilitar l’accés a medicaments i a vacunes essencials assequibles de conformitat amb la declaració relativa a l’Acord sobre els aspectes dels drets de propietat intel·lectual relacionats amb el comerç (ADPIC) i la salut pública, en la qual s’afirma el dret dels països en desenvolupament a utilitzar al màxim les disposicions de l’ADPIC pel que fa a la flexibilitat per protegir la salut pública i, particularment, proporcionar accés als medicaments per a totes les persones.
  • Incrementar substancialment el finançament de la salut i la contractació, el perfeccionament, la capacitació i la retenció del personal sanitari als països en desenvolupament, especialment als països menys avançats i als petits estats insulars en desenvolupament.
  • Reforçar la capacitat de tots els països, en particular els països en desenvolupament, en matèria d’alerta primerenca, reducció de riscos i gestió dels riscos per a la salut nacional i mundial.