ODS-16.jpg_563309836

Pau, justícia i institucions sòlides

Promoure societats pacífiques i inclusives pel desenvolupament sostenible, facilitar l’accés a la justícia per a tothom i desenvolupar institucions eficaces, responsables i inclusives a tots els nivells

16.1 Reduir significativament totes les formes de violència i les corresponents taxes de mortalitat a tot el món.

16.2. Posar fi al maltractament, l’explotació, el tràfic, la tortura i totes les formes de violència contra els infants.

16.3. Promoure l’estat de dret en els àmbits nacionals i internacionals, i garantir la igualtat d’accés a la justícia per a tothom.

16.4. Per al 2030, reduir substancialment el tràfic il·lícit financer i d’armes, enfortir la recuperació i la devolució d’actius robats, i lluitar contra totes les formes de delinqüència organitzada.

16.5. Reduir significativament la corrupció i el suborn en totes les formes.

16.6. Crear a tots els nivells unes institucions eficaces i transparents que retin comptes.

16.7. Assegurar a tots els nivells l’adopció de decisions inclusives, participatives i representatives que responguin a les necessitats.

16.8. Ampliar i enfortir la participació dels països en desenvolupament en les institucions de governança mundial.

16.9. Per al 2030, proporcionar l’accés a una identitat jurídica per a totes les persones, particularment mitjançant el registre de naixements.

16.10. Garantir l’accés públic a la informació i protegir les llibertats fonamentals, de conformitat amb les lleis nacionals i els acords internacionals.

  • Enfortir les institucions nacionals pertinents, inclús per mitjà de la cooperació internacional, amb l’objectiu de crear a tots els nivells, en particular en els països en desenvolupament, la capacitat de prevenir la violència i combatre el terrorisme i la delinqüència.
  • Promoure i aplicar lleis i polítiques no discriminatòries en favor del desenvolupament sostenible.