Documentació

Documentació del projecte

El projecte Escola verda té associada una sèrie de documentació referida a cadascuna de les seves fases que tots els centres participants han d’elaborar.  i que serveix com a registre escrit de la planificació, les accions i les activitats portades a terme i els avenços de l’escola curs rere curs. Aquests documents són:

Per facilitar la feina de realització d’aquesta documentació es disposen d’uns formularis model:

https://es.surveymonkey.com/r/diagnosiescolaverda