ODS-10.jpg_563309836

Reducció de les desigualtats

Reduir la desigualtat en i entre els països

10.1. Per al 2030, aconseguir progressivament i mantenir el creixement dels ingressos del 40% més pobre de la població a una taxa superior a la mitjana nacional.

10.2. Per al 2030, potenciar i promoure la inclusió social, econòmica i política de totes les persones, independentment de la seva edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió, situació econòmica o altra condició.

10.3. Garantir la igualtat d’oportunitats i reduir la desigualtat dels resultats, fins i tot eliminant les lleis, polítiques i pràctiques discriminatòries i promovent legislació, polítiques i mesures adequades al respecte.

10.4. Adoptar polítiques, en especial fiscals, salarials i de protecció social, i aconseguir progressivament més igualtat.

10.5. Millorar la regulació i la vigilància de les institucions i dels mercats financers mundials i enfortir l’aplicació d’aquesta regulació.

10.6. Assegurar una major representació i intervenció dels països en desenvolupament en les decisions adoptades per les institucions econòmiques i financeres internacionals per tal d’augmentar l’eficàcia, la fiabilitat, la rendició de comptes i la legitimitat d’aquestes institucions.

10.7. Facilitar la migració i la mobilitat ordenada, segura, regular i responsable de les persones, fins i tot mitjançant l’aplicació de polítiques migratòries planificades i ben gestionades.

  • Aplicar el principi del tracte especial i diferenciat per als països en desenvolupament, en particular per als països menys avançats, de conformitat amb els acords de l’Organització Mundial del Comerç.
  • Fomentar l’ajut oficial al desenvolupament i els fluxos financers, inclosa la inversió estrangera directa, per als estats amb majors necessitats, particularment els països menys avançats, països africans, petits estats insulars en desenvolupament i països en desenvolupament sense litoral, d’acord amb els seus plans i programes nacionals.
  • Per al 2030, reduir per sota del 3% els costos de transacció de les remeses de migrants i eliminar els canals de tramesa de remeses amb un cost superior al 5%.