Què és?

Que és?

El programa Escola Verda a Andorra neix el curs escolar 2010-2011 com una iniciativa dels Departaments de Medi Ambient i d’Educació del Govern d’Andorra sota la gestió i dinamització del Centre Andorra Sostenible.

El marc general del projecte està adreçat a esdevenir un punt de trobada i intercanvi de les idees, iniciatives i accions ambientals que es porten a terme als centres escolars del país i que impliquen tota la comunitat educativa amb l’objectiu de formar ciutadans que s’impliquin en la conservació i la millora del medi ambient

 

En aquest sentit, les línies mestres o els objectius específics del projecte inclouen aspectes com:

  • Generar valors, actituds i comportaments sostenibles per formar ciutadans amb capacitat per a l’acció i que promoguin la millora del medi.
  • Millorar el coneixement del medi ambient del país i de la cultura de la sostenibilitat en l’entorn educatiu.
  • Ambientalitzar els centres educatius, vetllant per la millora de la gestió dels recursos a l’escola, així com la introducció de la sostenibilitat en el currículum escolar.
  • Implicar tota la comunitat educativa dels centres (alumnat, professorat, personal no docent, pares i mares) i les administracions en un projecte comú.
  • Dinamitzar una xarxa d’intercanvi i comunicació entre centres educatius.
  • Millorar l’oferta educativa disponible per als centres, a partir d’una oferta de recursos permanents (Centre Andorra Sostenible) i la dinamització de recursos específics en el marc del projecte Escola verda.
Qui és qui al projecte Escola Verda?

El projecte Escola verda és un projecte col·laboratiu i participatiu en què està implicada tota la comunitat educativa, els alumnes, el personal docent, el personal no docent i les famílies, així com el personal tècnic dels departaments corresponents de l’Administració.

No obstant això, dintre del projecte es pot distingir un organigrama en què certs col·lectius i persones es reparteixen les tasques orientades a assegurar-ne el funcionament correcte i el dinamisme. Entre aquests col·lectius es poden identificar: