Distintiu de Sostenibilitat

Documentació

El Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat del Govern d’Andorra, entre les seves competències, té la missió d’impulsar i dinamitzar l’adopció de polítiques de sostenibilitat dins les organitzacions amb l’objectiu de contribuir en la millora ambiental del país. Sota aquest marc es crea el Distintiu de Sostenibilitat, que vol destacar i reconèixer la contribució del sector de serveis d’allotjament turístic mitjançant la implantació d’accions que permetin garantir el canvi cap a un país més sostenible.

El sector de l’hoteleria és clau per a la consecució dels objectius fixats pel Ministeri, ja que estan implicats directament en algunes de les accions previstes dins la seva estratègia. En aquest sentit, el Govern conscient del paper d’aquest col·lectiu en la gestió dels residus, va aprovar al 2008 el Decret relatiu a la declaració del sector de l’hoteleria com a productor singular de residus d’envasos, de vidre, de cartró i d’olis vegetals usats.

Tanmateix, l’any 2018 es va signar un conveni marc de col·laboració entre el Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat del Govern d’Andorra i la Unió Hotelera d’Andorra (d’ara en endavant UHA) per a la informació, promoció i divulgació de bones pràctiques ambientals. La UHA està interessada en col·laborar amb el Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat en el programa de prevenció i reciclatge promocionat per Govern dins del Pla Nacional de Residus i en la promoció de la Sostenibilitat.

El Distintiu de Sostenibilitat per allotjaments turístics és un mecanisme voluntari de valoració i qualificació ambiental que, de manera oficial, certifica que aquell servei és considerat com a més eficient mediambiental que la resta dins d’una determinada categoria. L’obtenció d’aquest distintiu afavorirà positivament en la suma de punts establerts dins el Decret del Reglament regulador de la classificació d’establiments d’allotjament turístic de la modalitat hotelera, en el seu apartat VI: Eines d’assegurament d’atenció al client punt 314 “ Disposar d’una certificació de qualitat o ambiental oficial (nacional o europea)”; doncs es valorarà amb 20 punts addicionals en el simulador de la categoria dels hotels.