Ciutadania

Programa d'activitats amb la ciutadania

Andorra Sostenible desenvolupa un programa d’activitats integrador que respon a les necessitats reals i actuals de la ciutadania i del país, amb la missió final de fer una Andorra més responsable i alineada amb els ODS.

Els objectius del programa d’activitats són els següents:

 • Oferir i difondre activitats educatives, creatives, lúdiques i divulgatives obertes a la tota ciutadania.
 • Promoure l’adquisició d’hàbits sostenibles, tant a nivell individual com col·lectiu.
 • Conscienciar sobre la importància de els contribucions individuals en la lluita per a l’assoliment dels ODS.

El programa d’activitats compta amb propostes obertes a tota la ciutadania que es proposen en dies concrets de l’any, en els que tothom hi pot participar a títol individual o en grup. Aquestes activitats poden estar adreçades a un col·lectiu específic (per exemple famílies) o genèric (tots els públics), i ser desenvolupades en diverses ubicacions. Per tal de que el públic hi pugui assistir, la majoria d’activitats es programen en caps de setmana o períodes festius, o bé en horaris de tarda.

Tipologies d’activitats:

 • Activitats i tallers de caire ambiental:
  Es tracta d’activitats didàctiques i participatives enfocades cap a un públic general o familiar. Estaran dissenyats tenint en compte un rang d’edats concret dels infants que hi poden participar. Podran ser tallers familiars, lectures animades, …
 • Celebració dels dies mundials i temàtiques:
  Durant l’any són moltes les efemèrides i esdeveniments relacionats amb la sostenibilitat que tenen lloc a nivell internacional i a la ciutat. Des d’Andorra Sostenible s’empraran aquestes cites per programar accions arreu que permetin la divulgació de la cultura de la sostenibilitat, ja siguin tallers, sortides, xerrades, cinefòrums,… Es proposa que les visites a instal·lacions també siguin un format més per tal de conscienciar a la ciutadania en dates rellevants per a la sostenibilitat.
 • Organització d’esdeveniments:
  S’impulsaran esdeveniments per implicar a la ciutadania en la divulgació i promoció del coneixement ambiental. Exemples: concurs de paisatge, participació Clean Up day, etc.
Calendari d'activitats