Per què ser escola verda?

Per què ser escola verda?

Triar l’opció que el nostre centre educatiu esdevingui una escola verda implica fer una aposta per ambientalitzar-lo en tots els aspectes. Amb aquesta decisió les fites que es pretenen assolir són:

  • Millorar la sostenibilitat del centre, a partir d’optimitzar i fer més responsable el consum de recursos (aigua, energia, etc.) i la producció de residus i emissions que es generen en el dia a dia a l’escola.
  • Enriquir quantitativament i qualitativament el currículum acadèmic i l’increment de la seva interdisciplinarietat.
  • Millorar els coneixements de tota la comunitat educativa, especialment l’alumnat, en aspectes relacionats amb el medi ambient i el desenvolupament sostenible.
  • Reforçar positivament els valors i les actituds de respecte i cura envers el medi ambient, així com els vincles de participació i cohesió social a la comunitat educativa.
  • Formar part d’un projecte global com el de l’Escola verda on s’integren altres col·laboradors (tècnics d’altres entitats, altres professionals de l’ensenyament, etc.) suposa millorar els recursos i el suport que l’escola rep en:
  • L’assessorament en l’àmbit de l’educació ambiental i la sostenibilitat a l’escola per part dels tècnics responsables del projecte a l’hora de reforçar les iniciatives que es porten a terme als centres o d’impulsar-ne de noves.
  • L’oferta de noves eines metodològiques, materials didàctics, dinàmiques d’activitats i tallers, etc., a disposició de la docència.
  • La possibilitat de formar part d’una xarxa d’intercanvi amb altres escoles verdes per compartir experiències, propostes, recursos, i així aprofitar les sinergies positives com activitats, jornades de formació, celebracions conjuntes, etc.

El reconeixement i la presència pública i institucional dels centres educatius en l’esfera ambiental.