Organitzacions

Sensibilització d'activitats amb la ciutadania

En l’actual context econòmic i social, les empreses i entitats han d’apostar per una nova manera de treballar i fer negocis per tal de millorar la seva competitivitat i convertir-se en organitzacions social i ambientalment responsables.

En aquest sentit, des d’Andorra Sostenible es proposa un servei enfocat a informar, assessorar i donar suport tècnic personalitzat a les organitzacions (teixit empresarial, entitats, associacions, clubs i federacions esportives,…) del país, per tal d’impulsar polítiques de sostenibilitat dins d’aquests altres sectors de la societat.

A part del context internacional, el servei de sensibilització haurà d’estar amb concordança amb les línies estratègiques del Ministeri i els Plans estratègics esmentats en l’apartat 4.1, i especialment el Pla Nacional de Residus (PNR) 2017-2020, ja que incideix molt directament en l’ambientalització de determinats sectors del teixit empresarial, plantejant com a primera prioritat fomentar la prevenció en la generació dels residus, i coincideix en molts aspectes amb les fites dels ODS. En relació amb el PNR, destaquem els següents programes i objectius relacionats amb el sector empresarial i les entitats:

 • Programa 1 Prevenció de residus
  • PREV-2. Potenciar la reducció de materials d’un sol ús en esdeveniments festius, culturals i esportius i en l’àmbit escolar
  • PREV-3. Impulsar la reducció d’envasos i la comercialització de productes a granel
  • PREV-4. Elaborar un programa contra el malbaratament alimentari
  • PREV-6. Fomentar la reducció de les bosses d’un sol ús
 • Programa 2: Productors singulars
  • PROD-1. Incrementar les recollides selectives dels grans productors

El servei de sensibilització a organitzacions d’Andorra Sostenible te els següents objectius generals:

 • Informar i assessorar en matèria de sostenibilitat a les organitzacions del país.
 • Impulsar i dinamitzar l’adopció de polítiques de sostenibilitat dins de les organitzacions.
 • Destacar i reconèixer la contribució de les organitzacions en la millora de la sostenibilitat al país.
 • Potenciar la prevenció de residus i el reciclatge en sectors identificats com a prioritaris.

En base als objectius i al context anteriorment esmentat, aquest servei tindrà 3 perfils de destinataris principals, dels quals se’n destaquen 3 sectors d’interès prioritari (*).

Calendari d'activitats