ODS-2.jpg_563309836

Fam zero

Posar fi a la fam, assolir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició i promoure l’agricultura sostenible

2.1. Per al 2030, posar fi a la fam i assegurar l’accés de totes les persones, en particular de les persones pobres i en situacions vulnerables, inclosos els nens menors d’un any, a una alimentació sana, nutritiva i suficient durant tot l’any.

2.2. Per al 2030, posar fi a totes les formes de malnutrició, fins i tot aconseguint, a tot tardar el 2025, les metes convingudes internacionalment sobre el retard del creixement i l’emaciació dels menors de 5 anys, i fer front a les necessitats de nutrició dels adolescents, les dones embarassades i lactants, i les persones grans.

2.3. Per al 2030, duplicar la productivitat agrícola i els ingressos dels productors d’aliments de petita escala, en especial les dones, els pobles indígenes, els agricultors familiars, els pastors i els pescadors, mitjançant, entre d’altres, un accés segur i equitatiu a la terra, a altres recursos de producció i inputs, coneixements, serveis financers, mercats i oportunitats per a la generació de valor afegit i treball no agrícola.

2.4. Per al 2030, assegurar la sostenibilitat dels sistemes de producció d’aliments i aplicar pràctiques agrícoles resilients que augmentin la productivitat i la producció; que contribueixin al manteniment dels ecosistemes; que enforteixin la capacitat d’adaptació al canvi climàtic, a fenòmens meteorològics extrems, sequeres, inundacions i altres desastres, i que millorin progressivament la qualitat del sòl i la terra.

2.5. Per al 2020, mantenir la diversitat genètica de les llavors, els cultius i els animals de granja i domesticats així com les espècies silvestres connexes, mitjançant, entre d’altres, una bona gestió i diversificació dels bancs de llavors i plantes a escala nacional, regional i internacional, i promoure l’accés als beneficis que es derivin de la utilització dels recursos genètics i coneixements tradicionals connexos, així com la seva distribució justa i equitativa, com s’ha convingut internacionalment.

  • Augmentar, fins i tot mitjançant més cooperació internacional, les inversions en infraestructura rural, investigació agrícola i serveis d’extensió agrícola, com també en desenvolupament tecnològic i bancs de gens de plantes i bestiar, a fi de millorar la capacitat de producció agropecuària als països en desenvolupament, en particular als països menys avançats.
  • Corregir i prevenir les restriccions i distorsions comercials dels mercats agropecuaris mundials, mitjançant, entre altres mesures, l’eliminació paral·lela de totes les formes de subvencions a les exportacions agrícoles i totes les mesures d’exportació d’efectes equivalents, de conformitat amb el mandat de la Ronda de Doha per al desenvolupament.
  • Adoptar mesures per tal d’assegurar el bon funcionament dels mercats de productes bàsics alimentaris i els seus derivats, i facilitar l’accés adequat a informació sobre els mercats, especialment sobre les reserves d’aliments, a fi d’ajudar a limitar l’extrema volatilitat dels preus dels aliments.