Energia

icones2-16

Escalfar els aliments, desplaçar-nos en transport públic, encendre els llums o climatitzar la nostra llar són accions que només podem realitzar si tenim accés a algun recurs energètic.

A la pàgina web www.energia.ad es recullen tots els aspectes destacables sobre l’energia al Principat.

L’origen de l’energia

Hi ha dos grans tipus de fonts energètiques: les que anomenem renovables i les no renovables.

  • Les fonts d’energia renovables són aquelles que s’obtenen de fonts naturals virtualment inesgotables com el Sol i el vent, o bé que s’autorenoven, com l’aigua, la biomassa forestal, etc. En aquest grup incloem les fonts energètiques que ens proporcionen energia eòlica, geotèrmica, solar, hidroelèctrica i mareomotriu, així com l’energia de la biomassa i els biocombustibles.
  • Al contrari, les fonts d’energia no renovables són aquelles que s’obtenen de fonts naturals amb una reserva finita que, un cop esgotada, no pot substituir-se o regenerar-se. En aquest segon grup s’inclouen els combustibles fòssils com el petroli, el gas natural o el carbó, i les fonts d’energia nuclear com el plutoni o l’urani.

Actualment, més del 80% de l’energia que es consumeix mundialment prové de la combustió de recursos fòssils. Aquest consum té dos aspectes negatius: d’una banda, l’alt consum de recursos no renovables, i de l’altra, l’emissió de gasos contaminants provinents de la combustió, els quals influeixen en l’efecte d’hivernacle i acceleren el canvi climàtic. La resta d’energia que es consumeix al món prové en un 13% de fonts renovables i una mica més del 6% de l’energia nuclear.


 

Ús i consum de l’energia a Andorra

Andorra és un país amb forta dependència energètica de l’exterior. De fet, el 97% de l’energia que es consumeix s’importa de fora, una factura energètica que augmenta any rere any amb la constatada tendència d’increment de la demanda pel consum de la nostra societat (anualment, la despesa total d’energia s’incrementa de mitjana un 3% aproximadament). La petita fracció restant d’energia generada a casa nostra correspon a la producció hidràulica i, en menor mesura, geotèrmica. Les dues fonts principals d’energia de què fa ús Andorra són els hidrocarburs per al transport i la calefacció de les llars i l’electricitat per a la il·luminació.

En els darrers 10 anys, el consum total d’energia a Andorra s’ha incrementat de mitjana un 30%. El consum energètic actual (dades de la temporada 2006-07) s’estima en 300.420 TEP (tones equivalents de petroli). En 25 anys, ha augmentat un 75%. (Font: Pla estratègic de l’energia)

El consum creixent d’energia ha de fer front a reptes importants: alguns recursos energètics, com els combustibles fòssils, són limitats, i consumir-ne resulta, sovint, molt contaminant. A Andorra, les emissions de CO2 a l’atmosfera generades pel transport, la calefacció i l’electricitat s’estimen en 333.034 t, xifra que representa 4,2 t de CO2 per habitant i any.

El Govern d’Andorra treballa en la conscienciació i la reducció de la factura energètica conjunta amb campanyes de sensibilització i foment de l’estalvi energètic com Estalvia amb l’energia i No perdis energia, que podreu trobar al portal www.energia.ad.


 

Bones pràctiques

  • Fes servir la llum adequada, preferiblement llum solar. En el cas d’encendre els llums, que siguin els òptims, amb bombetes de baix consum, i quan no els necessitis, apaga’ls!
  • Si no fas servir un aparell elèctric, desendolla’l. I recorda’t d’apagar el pilot d’estat en espera (stand by) dels electrodomèstics.
  • Quan vagis a comprar un electrodomèstic, fixa’t en l’etiqueta d’eficiència energètica. Els més eficients es qualifiquen amb la lletra A, especialment els A+ i A++, i els menys eficients, amb les lletres F i G. L’estalvi pot arribar al 70-80% del consum total d’energia. Més informació
  • Atenció a la cuina! Segons la Guia verda de l’estalvi energètic de Greenpeace, algunes accions concretes i bastant lògiques poden comportar estalvis importants. Per exemple, rentar la roba i utilitzar el rentavaixelles en fred consumeix un 75-90% menys d’energia que en calent; estendre la roba al sol té un cost zero; tapar les cassoles en cuinar i ajustar la mida de la flama a cada utensili suposa una reducció del 20% de l’energia emprada, i regular bé el termòstat de la nevera permet disminuir la despesa energètica (un 5% per cada oC que s’apugi la temperatura).
  • Sigues eficient amb la calefacció i els aparells d’aire condicionat. No cal passar fred a l’estiu ni calor a l’hivern. Les temperatures de confort recomanades varien entre els 20 i els 25oC, per tant, un valor de 22oC pot ser molt recomanable.
  • Fes servir energies renovables! Hi ha aparells adaptats perquè es puguin utilitzar amb energia solar, com és el cas d’alguns carregadors, ràdios, etc.
  • Atenció a la mobilitat i el transport, ja que representen una part importantíssima de la despesa total d’energia. Més informació sobre mobilitat sostenible.
  • A l’hora de conservar l’energia, la llar ha de ser el més eficient possible. Això es pot aconseguir evitant pèrdues (aïllant bé portes i finestres, tant per al fred com per a la calor; aïllant canonades, etc.) o bé evitant consums innecessaris (tancant habitacions i calefactors o aparells d’aire que no s’estiguin utilitzant, fent servir termòstats per regular les temperatures, etc.). En una casa ben aïllada, l’estalvi energètic pot ser del 50 al 90%.

Trobaràs més materials, informació i consells ambientals relacionats amb l’energia als següents enllaços: