Mobilitat

icones2-19

La mobilitat de la població han anat augmentant de manera paral·lela a la millora de les comunicacions, el transport i la connectivitat entre les persones i les seves activitats, un increment que es dóna tant en el nombre com en l’abast dels desplaçaments; de fet, potser avui ens sembla molt curta una distància que no fa tantes dècades suposava fer un viatge llarg i carregós.

Hi ha moltes formes de mobilitat, algunes de les quals es troben més en sintonia amb la sostenibilitat que no pas d’altres.

L’ús del vehicle privat

A Andorra, la mobilitat de la població ha estat sempre molt lligada a l’ús d’aquest mitjà de transport. De fet, el nostre país és un dels més motoritzats d’Europa, amb un parc de vehicles en creixement continu i que arriba a estadístiques que gairebé equiparen el nombre de vehicles amb el nombre d’habitants al Principat; és a dir, tenim quasi un vehicle per cada habitant.

El vehicle privat és poc eficient en l’ús energètic. Aprofita poc més del 20% de l’energia calorífica que tenen la benzina o el gasoil. De cada 10 euros que gastem en benzina, tan sols 2 serveixen per moure el vehicle, la resta es perden en forma de calor, al motor, etc.

A més, té un efecte nociu per a l’atmosfera, ja que la combustió dels carburants que fan funcionar els motors és un focus importantíssim d’alliberament de CO2 i altres gasos hivernacle a l’atmosfera. L’acumulació d’aquests gasos i altres partícules procedents de la combustió a l’entorn urbà provoca un augment dels nivells de contaminants; això afecta negativament no només les condicions ambientals de les ciutats, sinó també la salut dels que hi habiten ―provoca irritacions i problemes respiratoris i incrementa la susceptibilitat davant les al·lèrgies―, entre d’altres efectes no recomanables.


 

 

Les alternatives al transport privat

Hi ha un seguit d’altres mitjans de transport i comportaments relacionats amb la mobilitat que ens poden ajudar a fer més sostenibles els nostres desplaçaments; es tracta especialment d’anar a peu o amb bicicleta i fer servir el transport públic.

 

A PEU. El millor mitjà de mobilitat sostenible és sense dubte anar a peu, una capacitat natural de l’ésser humà que ens permet traslladar-nos i alhora practicar una activitat recomanable per a la salut i socialment aconsellable. I és que, en caminar, no només fem exercici, activem el nostre metabolisme i millorem el nostre to físic general (un passeig de mitja hora sol consumir unes 100-150 kilocalories), sinó que també millora el nostre estat anímic (ens relaxa, ens distreu…) i això ens permet de tant en tant passar bones estones amb la gent amb qui coincidim al carrer.

Anar a peu a l’escola és una aposta per la mobilitat sostenible i per aprendre tots plegats els principis de l’educació viària. En aquest sentit, el Govern d’Andorra ha endegat el projecte Camins escolars seguint indicacions de l’UNICEF i el Consell d’Europa. Més informació

EN BICICLETA. Ens permet una mobilitat neta (no genera emissions ni sorolls, és més fluida i no congestiona els vials, etc.) i econòmica i alhora divertida i saludable, ja que es fa exercici (anar tranquil·lament en bici suposa un cost de 300-350 kilocalories l’hora). No obstant això, cal conèixer bé com se circula en bicicleta, especialment a les zones urbanes, per evitar ensurts amb altres vehicles i respectar els vianants.

EN TRANSPORT PÚBLIC. En augmentar el nombre d’usuaris que fan servir un mateix vehicle se n’incrementa l’eficiència. Tant els costos econòmic i ambiental que se’n deriven com les emissions de CO2 i els sorolls que generen es reparteixen; d’altra banda, el trànsit esdevé més fluid en reduir-se la quantitat de vehicles privats que aquests usuaris utilitzarien. En aquest sentit, el transport públic és una opció molt adequada per cobrir tot tipus de recorregut, especialment els de mitjana i llarga distància, que serien dificultosos de fer a peu o en bicicleta.

A Andorra existeixen diverses línies de serveis de transport públic rodat que abasten tot el territori (línies regulars interurbanes) i també n’hi ha d’internacionals. Més informació

COMPARTIR COTXE. En cas de no poder utilitzar cap de les alternatives anteriors per desplaçar-nos, una opció sostenible és compartir cotxe. Així, si dues o més persones fan el mateix recorregut per anar a treballar, estalviem la part proporcional d’emissions que es generarien en el cas que cadascú fes servir el seu vehicle privat.

Compartir el cotxe amb dues, tres o quatre persones permet reduir el consum entre el 50 i el 75%. A Andorra pots trobar companys de viatge per fer que els teus desplaçaments siguin més sostenibles; només has de visitar el portal Compartir cotxe per informar-te’n i participar-hi.


Bones pràctiques

Aquests són alguns consells per fer un ús sostenible de l’aigua:

En cotxe: conducció eficient

Quan és impossible utilitzar alternatives sostenibles o compartir cotxe per desplaçar-nos, podem seguir alguns consells de conducció que ens ajudaran a estalviar carburant i a reduir les emissions de CO2. Amb una conducció eficient es pot arribar a estalviar un 15% d’energia i, per tant, d’emissions.

  • Un cotxe de baix consum (classe A) suposa un 25% menys de despesa que la mitjana de vehicles.
  • Conduir a 90 km/h en comptes de fer-ho a 110 km/h equival a reduir en un 25% el consum.
  • Un cotxe petit pot arribar a consumir un 44% menys que un de gran.
  • Fer un bon manteniment del cotxe permet estalviar energia; per exemple, amb els filtres d’aire nets es consumeix un 20% menys de carburant que amb els filtres bruts, o, si portem els pneumàtics ben inflats reduïm un 10% el consum.

 

En bicicleta
  • Si n’hi ha, fes servir els carrils bici, i si no, circula el més a la dreta possible però sempre mantenint una distància de seguretat amb la vorera i sense envair el carril bus.
  • Si circules per la vorera, els vianants tenen prioritat; per tant, adapta’t als seus moviments i velocitat; si no ho veus clar, baixa de la bici i vés a peu.
  • Respecta els senyals i fes-te veure sense fer maniobres brusques, senyalitzant correctament els canvis de direcció i amb elements que et facin ben visible (llums a la nit i a primera hora del matí, reflectors, etc.) i audible (fes servir el timbre quan sigui necessari per anunciar la teva presència).
  • Mou-te amb seguretat, principalment fent servir un casc protector, i si vols, contractant una assegurança de risc.
  • Però, sobretot, el més recomanable és sempre la prudència!