Joc de l’Ozzy Ozone

Material didàctic en format de joc gegant per treballar de forma lúdica tots els aspectes relacionats amb la capa d’ozó, així com les accions que podem fer per preservar-la.   Objectius: Conèixer la funció natural de la capa d’ozó i les causes i les conseqüències del fet que s’esgoti ―la manca de protecció vers la…

Vaixella reutilitzable

La vaixella reutilitzable ens permet desenvolupar menjades, festes, celebracions, actes populars, pícnics… i esdeveniments a gran escala on cal disposar d’un gran nombre de plats i coberts, sense haver de comprar i llençar aquest material.   Objectius: Promoure la reducció de residus ―en concret els que es generen a les festes i actes populars, sobretot…

Semàfor acústic

El semàfor acústic és una forma creativa de controlar els nivells acústics d´un espai, que pot ser l´aula, el menjador o la biblioteca. Visualment podrem percebre els nivells de soroll als quals arribem.   Objectius: Prendre consciència del problema que comporta estar exposats contínuament a nivells elevats de soroll. Dirigit a: Tots els nivells educatius.…

Som paisatge

El taller és una introducció al concepte, l’observació i l’anàlisi de l’evolució del paisatge mitjançant el joc amb la tècnica de la fotografia diacrònica (entre la dècada dels anys quaranta del s. XX i l’actualitat).   Objectius: Els objectius d’aquesta activitat són descobrir la diversitat de les unitats de paisatge a Andorra, reconèixer els elements…

Quan la bossa va fer un pet

Conte teatralitzat que té com a objectiu conscienciar els alumnes sobre com gestionar d’una manera més sostenible la producció i separació dels residus a casa.   Objectius: Treballar el concepte de la recollida selectiva d’escombraries. Lloc: A l’aula Dirigit a: Alumnes de maternal i 1r cicle de primera ensenyança (de 3 a 8 anys). Durada: 1…