La compra en joc

Descripció

Joc interactiu en el qual els alumnes hauran de realitzar una compra virtual de productes de diferent tipologia ―alimentació, roba i tecnologia. Durant la compra s’analitzarà el cicle de vida dels productes triats per tal de fomentar la reflexió sobre el seu cost econòmic i ambiental.

 

Objectiu:

Potenciar la reflexió i conscienciació envers el consum innecessari i els hàbits de les persones i alhora oferir eines i criteris per fer una compra més responsable i sostenible.

 

Adreçat a:

Alumnes de segona ensenyança (de 12 a 16 anys).

 

Temàtica:

Enllaç al recurs