Residus

icones2-13

D’ençà del desenvolupament de les primeres societats urbanes, els residus han esdevingut una de les principals problemàtiques ambientals en la vida quotidiana. Les ciutats i l’activitat diària de la ciutadania generen tot tipus de residus i en gran quantitat. La conseqüència d’això és la necessitat de models per gestionar-los amb l’objectiu de minimitzar l’increment desmesurat d’abocadors.

Residus i Andorra

Segons el Pla nacional de residus, a Andorra cada habitant generava l’any 2015 uns 597 kg de residus (uns 1,64 kg per persona i dia), una dada similar a la mitjana europea (uns 524 kg per persona i any, una mica més d’1,5 kg per persona i dia) i a la d’àmbits propers com Catalunya (558 kg/pers./any).

A la pàgina web del Departament de Medi Ambient es recull informació relativa a la gestió dels residus: normativa, campanyes de sensibilització i dades sobre producció i reciclatge. Feu clic aquí per saber-ne més.

 

Les tres R

La regla de les tres R aconsella que, per ser més sostenibles pel que fa als residus, cal Reduir-los, Reutilitzar-los i Reciclar-los.

Reduir

El primer pas per produir menys residus és reduir el nostre nivell de consum de matèries primeres i energia.

Per exemple, les bosses de plàstic d’un sol ús que fem servir quan anem a comprar representen un gran problema ambiental vinculat a la producció de residus per diversos motius:

 • Se sol fer un ús abusiu d’aquestes bosses, i això en multiplica el nombre que es llencen.
 • Tenen una vida molt curta i esdevenen residus pràcticament a l’instant.
 • Són heterogènies quant al tipus de material de què estan fetes, un handicap de cara a separar-les i reciclar-les.
 • En ser lleugeres i trencar-se fàcilment, es poden dispersar pel medi sense control o de forma involuntària.
 • A més, tenen un temps de descomposició química elevat (més de cent anys!), per la qual cosa romanen als nostres paisatges com a residu sense degradar-se durant un període molt llarg.

El dia 27 de juny de 2012, el Govern d’Andorra va aprovar el Reglament per al foment de l’ús de les bosses reutilitzables, que té per objectiu prevenir i regular la distribució de bosses d’un sol ús i fomentar l’ús de les bosses reutilitzables i altres alternatives compatibles amb la prevenció de residus. Més informació

Reutilitzar

Un cop hem reduït el que fem servir, cal estar atents per aprofitar tot allò que sembla que ja no ens serveix, perquè els materials, els objectes i els béns de consum poden tenir més d’una vida útil.

Reciclar

El reciclatge és l’acció per la qual un material o un objecte que ha arribat al final de la seva vida útil es pot tornar a fer servir a través d’un procés de manipulació o transformació per adaptar-lo a un ús posterior. La separació correcta dels residus és el primer pas, i molt important, per possibilitar una nova vida per a les deixalles, és a dir, per assegurar l’èxit del reciclatge. Segons de quin residu es tracti, existeixen tres vies diferents per recollir-lo separadament:

 • Contenidors al carrer. Per aquest mitjà es poden separar les fraccions corresponents als envasos de vidre (contenidor VERD), els envasos metàl·lics, de plàstic i els brics (contenidor GROC) i el paper i cartró (contenidor BLAU). Més informació
 • Deixalleries. En aquestes instal·lacions es recullen els residus que no poden deixar-se als contenidors del carrer, com ara les piles, els aparells elèctrics (equips informàtics, electrodomèstics, etc.), els dissolvents, les pintures, els pesticides o els fluorescents, entre d’altres. Més informació
 • Servei de recollida per a empreses o entitats, per a residus com la ferralla o les bateries; la porten a terme gestors autoritzats. Més informació

Bones pràctiques

Reduir
 • Compra només allò que necessitis.
 • Entre dos productes de les mateixes característiques, tria el que tingui menys envàs .
 • Els productes concentrats porten menys envàs.
 • Si necessites productes en grans quantitats, tria els que es presentin en formats grans: porten menys envàs per unitat de producte.
 • Per evitar productes tòxics, posa atenció a les etiquetes.

 

Reutilitzar
 • Intenta comprar productes de llarga durada.
 • Repara tot allò que puguis.
 • Reutilitza bosses, pots, caixes, etc. sempre que sigui possible.
 • Regala allò que no vulguis abans de llençar-lo (roba, joguines, etc.)

 

Reciclar
 • Fes una bona separació de residus en origen: a casa, a escola, a l’oficina, etc.
 • Tria productes i envasos reciclables i porta’ls al contenidor correcte per tal que es puguin reciclar.
 • A l’hora de comprar, tria productes que procedeixin del reciclatge.
 • Si tens jardí pots fer compost, així donaràs una nova vida a les restes orgàniques de poda i aliments que hagis produït.

Recicla’m

Recicla’m és un programa realitzat amb la col·laboració del Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, i els Comuns de les set parròquies.

En cadascun dels set programes de la sèrie s’explica de quina manera es reciclen els residus que produïm en la nostra vida quotidiana i quin és el procés que segueixen des de que es dipositen al contenidor corresponent fins que arriben a la planta de reciclatge.

Per veure els capítols de Recicla’m només heu de seguir els següents enllaços:

Cada envàs suma. Posa’l al groc

A Andorra generem cada any més de 73.000 tones de residus, dels quals més de 5.000 tones corresponen a envasos que cal dipositar al contenidor groc per a la seva recollida selectiva i posterior tractament.

L’any 2012 Andorra va reciclar el 70% del vidre i el 66% del paper i cartró. En el cas dels envasos, però, només en recupera el 14,5%, una xifra inferior als objectius europeus, equivalent al 22,5%.

De cara al 2015, el Pla Nacional de Residus fixa que Andorra ha de reciclar el 25% d’envasos, el 75% del vidre i el 80% del paper i cartró. Tres percentatges ambiciosos però a l’abast, que situarien Andorra a la llista de països més dinàmics, actius i responsables del món en matèria de recollida selectiva.

El Departament de Medi Ambient posa en marxa la campanya Objectiu 1.200 tones amb el lema “Cada envàs suma. Posa’l al groc”,  encaminada a assolir durant aquest 2014 la fita de recollir selectivament un total de 1.200 tones d’envasos, és a dir, 100 tones cada mes.

Si voleu més informació, visiteu el web de la campanya seguint aquest enllaç.