Temes de sostenibilitat

Des del Centre Andorra Sostenible es dinamitzen campanyes i s’organitzen activitats per comunicar i divulgar comportaments i accions per assolir dia a dia un model de vida més sostenible.