Què puc trobar en aquesta guia

La ”Guia d’establiments reparadors i de segona mà d’Andorra” és un servei gratuït elaborat des del Centre Andorra Sostenible a partir de la informació que voluntàriament faciliten les pròpies empreses i comerciants, dinàmic i obert a la participació.

Per aquest motiu, si sou establiment reparador o de segona mà i no formeu part encara de la guia però hi esteu interessats, us preguem que contacteu amb nosaltres per tal de poder incorporar-vos-hi.

Contacteu amb nosaltres per donar-vos d’alta a la guia

Quin servei fa la guia?

La “Guia d’establiments reparadors i de segona mà d’Andorra” ofereix informació pràctica sobre els establiments del país que poden oferir-nos la possibilitat de reparar productes que s’hagin pogut fer malbé.

Quina informació pràctica i de servei puc obtenir de cada establiment reparador o de segona mà?

Descripció de l’activitat. Breu síntesi elaborada pels mateixos comerciants sobre el tipus d’activitat que cada establiment pot portar a terme (tipus de reparacions, productes amb els quals treballa, especialitats), així com altres anotacions (horaris, etc.).
Telèfon i/o correu electrònic. Canals de comunicació a partir dels quals contactar amb els establiments reparadors i de segona mà.
Adreça. Lloc on es troba físicament l’establiment reparador.
Espai web. Pàgina a Internet per obtenir, si cal, més informació sobre l’establiment.

Establiments inclosos

Establiments dedicats a la reparació i/o a la venda de segona mà de productes de l’àmbit quotidià, ja sigui objectes d’ús personal (roba, ordinadors i tauletes, material esportiu, etc.) o bé elements que són propis de la llar (electrodomèstics, etc.).

Per a una descripció més en detall de quins tipus de productes i reparadors figuren en aquesta guia, consulteu:

Tipus d’establiments

Establiments NO inclosos

Establiments dedicats a la construcció i les reformes (obres, pintura, vidres, guixos, pissarres i marbres, etc.), a les reparacions fetes en instal·lacions (electricitat, fontaneria, lampisteria, climatització, etc.) i al sector de la mecànica de vehicles de motor (tallers d’automòbils, motocicletes, etc.).