Què és una guia de reparadors

Cada cop són més els ciutadans interessats a allargar la vida útil dels productes, una alternativa més sostenible i econòmicament molt interessant al model de consum de ”comprar, llençar, comprar”.

Alhora, seguint aquesta tendència en alça emmarcada dintre de l’anomenada economia verda, cada cop són més les iniciatives empresarials i comercials que decideixen optar per aquest tipus d’activitat, unint-se d’aquesta manera als establiments de proximitat que tradicionalment han portat a terme aquests serveis, especialment l’assistència i la reparació d’objectes.

En aquest sentit, una guia de reparadors i d’establiments de segona mà és més que una simple llista comercial. És una eina de comunicació i de servei ciutadà que permet connectar professionals que ofereixen aquests serveis amb clients que els requereixen, ja sigui per reparar un objecte que s’ha fet malbé o que necessita un manteniment (rellotges, calçat i roba, aparells electrònics, bicicletes, etc.), o bé per comprar productes de segona mà.

Els beneficis de reparar els productes que ja tinc o de triar l’opció dels productes de segona mà són molts i variats:

Aquesta acció ha estat desenvolupada en el marc de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus 2014.

Ambiental

En el pla ambiental, és una manera molt efectiva de practicar la reutilització, una de les conegudes 3R de la gestió sostenible dels residus, allargant així la vida útil dels productes i evitant que esdevinguin residus.

Econòmic

Alhora, té un efecte positiu en l’economia, ja que al mateix temps que contribueix a ampliar l’oferta del teixit productiu i de serveis, especialment pel que fa al comerç de proximitat ciutadana, dóna lloc a oportunitats laborals.

Social

Finalment, en l’àmbit social és una alternativa que permet posar en valor un consum més responsable, basat en la utilitat i no en la cultura de l’usar i llençar. Així, reparant els nostres objectes o bé adquirint els que altres persones ja no fan servir ens posicionem com a consumidors a favor de productes duradors i enfront de productes efímers i fàcilment reemplaçables que, sota una mal entesa practicitat i comoditat per als consumidors, suposen un cost ambiental massa alt.