Sr. Soroll i Sr. So

Descripció

Taller mitjançant el qual els alumnes aprendran a distingir entre soroll i so utilitzant diferents instruments, materials i recursos audiovisuals a partir de les següents dinàmiques participatives:

– Endevina què està sonant!

– El Sr. Soroll i el Sr. So

– Soroll o so?

Es posa èmfasi en els efectes del soroll en la convivència i la qualitat de vida de les persones i en les mesures de prevenció i reducció dels nivells acústics.

Objectiu:

Diferenciar els conceptes de so i soroll, entent el soroll com un so molest i reflexionar sobre què podem fer per prevenir la contaminació acústica i tenir bons hàbits de salut.

Adreçat a:

Alumnes de maternal i 1r cicle de primera ensenyança (de 3 a 8 anys).

 

Temàtica: