L’Andorra dels paisatges

Descripció

El Conveni europeu del paisatge defineix el paisatge com “una part del territori tal com la percep la població, el caràcter de la qual resulta de l’acció de factors naturals o humans i de les seves interrelacions“.

En aquesta exposició, el Departament de Medi Ambient presenta el Mapa de les unitats de paisatge i el Catàleg dels paisatges d’Andorra.

 

Objectiu:

Augmentar la sensibilització del conjunt de la societat vers el valor dels paisatges, el seu paper i la seva transformació. Apropar l’alumnat a la diversitat de paisatges presents en el territori andorrà i els seus valors mitjançant textos, mapes i fotografies. Reflexionar sobre els canvis que s’hi originen i sobre com contribuir a mantenir-los i millorar-los.

 

Adreçat a:

Alumnes de 3r cicle de primera ensenyança i segona ensenyança (de 10 a 16 anys).

 

Temàtica:

Descarrega el recurs