Joc de rol minimitza. Objectiu: menys residus

Descripció

Un joc de rol planteja una aproximació simplificada de la realitat i permet que els alumnes abordin un tema d’actualitat tenint en compte els diferents punts de vista que poden existir. En aquest joc, els alumnes, dividits en grups, assumeixen el rol de 5 col·lectius diferents: el Govern, el Comú, el sector empresarial, els ciutadans i els ecologistes.

Objectiu:

Sensibilitzar els joves respecte de la problemàtica dels residus centrada en la minimització. Conscienciar-los de la dificultat que representa arribar a acords que convinguin a totes les parts implicades. Treballar en grup les habilitats socials: participació, assemblea, resolució col·lectiva de problemes, negociacions, consensos, posada en comú, etc. Oferir un recurs adaptat als joves i que permeti aprofundir en temàtiques d’actualitat d’una forma lúdica.

Adreçat a:

Alumnes de segona ensenyança (de 12 a 16 anys).

Temàtica: