Joc de les deixalles

Descripció

Material didàctic que es presta per treballar de forma lúdica els aspectes relacionats amb els residus i la recollida selectiva (material del taller Quan la bossa va fer un pet).

Objectiu:

Treballar el concepte de la recollida selectiva d’escombraries.

Adreçat a:

Alumnes de maternal i 1r cicle de primera ensenyança (de 3 a 8 anys).

Temàtica: