Fred i calent. Els perquès del canvi climàtic

Descripció

Taller experimental que permet identificar els diversos elements que intervenen en l’efecte d’hivernacle i que participen en el fenomen del canvi climàtic.
El taller es fa amb un grup classe i es desenvolupa al laboratori.

Objectiu:

Conèixer què és el canvi climàtic, experimentar alguns efectes físics que hi estan associats i reflexionar sobre la responsabilitat individual envers aquest fenomen.

Adreçat a:

Alumnes de 3r cicle de primera ensenyança i 1r cicle de segona ensenyança (de 10 a 14 anys).

 

Temàtica: