El soroll que ens envolta

Descripció

Taller que té per objectiu explicar a l’alumnat què és el so, quins paisatges sonors hi ha a la ciutat, què és el soroll i com es mesura, com es pot fer un mapa sònic de l’escola, etc. mitjançant tres dinàmiques participatives:

– Paisatges sonors

– El sonòmetre

– El soroll a l’escola

Es posa èmfasi en els efectes del soroll en la convivència i la qualitat de vida de les persones i en les mesures de prevenció i reducció dels nivells acústics.

 

Objectiu:

Conèixer els principals conceptes relacionats amb el soroll i el so, la unitat de mesura i el sonòmetre. Així com comprendre i reflexionar sobre el nostre paper a l’hora de prevenir la contaminació acústica i tenir bons hàbits de salut.

Adreçat a:

Alumnes de 2n i 3r cicle de primera ensenyança i segona ensenyança (de 8 a 16 anys)

 

Temàtica: