L’aigua a Andorra en un sol cop d’ull

Image Post

Aquest dimecres 22 de març de 2017, i amb motiu de la celebració del Dia Mundial de l’Aigua, s’ha presentat la infografia «Andorra, país d’aigua» editada pel Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat. La infografia, que ha estat publicada a tots els diaris del país, també està disponible en format electrònic en aquest enllaç.

En aquesta publicació es reuneixen les principals dades sobre el consum i la gestió integral del cicle de l’aigua a Andorra. Així, el viatge d’aquest element s’inicia amb les dades del recurs hídric anual, és a dir, l’aigua que de mitjana cau en forma de neu o pluja. D’aquesta aigua, un 65% es queda als llacs o recorre els 1.276 km de rius i torrents del país, uns cursos fluvials amb una qualitat d’aigua avaluada com a excel·lent o bona en les estacions de seguiment. Un altre 30% es destina als anomenats usos no consumptius, els que no varien quantitativament ni qualitativament la qualitat de l’aigua, principalment la producció d’energia hidroelèctrica i, en molt poc percentatge, estacions d’esquí i piscifactories. Finalment, un 5% del recurs hídric es destina als usos consumptius tant dels habitants com dels 8 milions de visitants anuals que registra el país; són aquells usos que modifiquen quantitativament o qualitativament la qualitat de l’aigua.

D’aquesta demanda, que s’estima que en conjunt és d’uns 161 litres per habitant equivalent i dia, la major part es destina a l’àmbit domèstic, però també a altres usos com els agropecuaris, el termalisme i, en menor mesura, la indústria.

Un cop utilitzada, aquesta aigua esdevé aigua residual, que es recull a través de la xarxa de 47 km de col·lectors, es trasllada a alguna de les 4 estacions depuradores d’aigües residuals del país (EDAR), que tracten en conjunt 19,5 milions de metres cúbics l’any, i finalment es retorna als rius.

Més enllà de totes aquestes macrodades, la infografia també inclou un apartat dedicat a les bones pràctiques per estalviar aigua a casa, principalment en els usos d’higiene i neteja, que centren la major part de la demanda domèstica.

A més de la publicació digital i als mitjans de comunicació, la infografia també s’imprimirà en format pòster per repartir-la entre les escoles verdes d’Andorra.