Filosofia i serveis

El Centre Andorra Sostenible és un equipament del Govern d’Andorra pensat com a punt d’informació i documentació sobre aspectes mediambientals per a la ciutadania. A més, és un espai obert a la col·laboració amb totes les entitats i les persones que portin a terme iniciatives en l’àmbit de la sostenibilitat.
centre1
centre2
centre3 centre3

Filosofia

El Centre Andorra Sostenible és una eina de difusió i dinamització d’idees, accions i tecnologies que milloren la pràctica de la sostenibilitat en la vida diària dels ciutadans.

Eixos principals

Realitzar i impulsar activitats que incrementin la conscienciació, la informació i l’educació ciutadanes envers el medi ambient i la sostenibilitat.

Coordinar-se i cooperar amb els sectors econòmics, les administracions del país i les ONG per tal de fomentar i assessorar sobre iniciatives en aquests àmbits

Serveis

Espai d’intercanvi

La  ciutadania pot aportar les seves idees i participar en les diverses iniciatives, activitats i eines que el Centre organitza o bé en aquelles que parteixen d’altres entitats.

Atenció al públic

Es dóna resposta a les consultes i dubtes que la ciutadania pugui tenir pel que fa a temes relacionats amb el medi ambient i la sostenibilitat, ja sigui via telefònica, per correu postal o bé per correu electrònic. A més, és un punt de trobada i assessorament sobre temes més específics per a estudiants, professionals, entitats i empreses.

Contacte

Centre de documentació

El Centre disposa d’un servei de préstec i consulta de recursos i materials bibliogràfics en diferents formats (electrònic, audiovisual, llibres, revistes, etc.) vinculats tant a temes generalistes com a aspectes concrets sobre medi ambient i sostenibilitat. Alhora ofereix un catàleg específic d’articles i proveïdors del país on els usuaris poden trobar els materials i solucions més sostenibles per a problemes i situacions concrets del dia a dia.

Centre de documentació

Programa d’activitats

Periòdicament es programen i es porten a terme propostes formatives, divulgatives i lúdiques ―xerrades, debats ciutadans, cursos, tallers, sortides, visites temàtiques, jocs i activitats de lleure― destinades a diferents públics (ciutadania en general, infants i joves, comunitat acadèmica, empreses i professionals, etc.).

Consulta l’agenda

Serveis i recursos en préstec

El Centre disposa de recursos pràctics i materials pedagògics (tallers, exposicions, etc.) que s’ofereixen en préstec als ciutadans o entitats que ho demanin.

Consulta els recursos

Suport a entitats

S’ofereix el servei de coordinació i assessorament sobre iniciatives que puguin plantejar altres entitats i col·lectius del país en els àmbits de la sostenibilitat i el medi ambient, ja sigui col·laborant-hi directament, fent-ne difusió o facilitant els espais de trobada i treball necessaris.

Suport a centres educatius

Assessorament i suport educatiu

El Centre també ofereix assessorament i suport a les escoles del Principat en el desenvolupament de programes i activitats d’educació ambiental i de materials docents, així com en la millora de la gestió sostenible dels centres, i promou i coordina el programa Escola Verda.

Publicacions

Periòdicament, el Centre elabora materials divulgatius o de caire tècnic sobre diverses temàtiques o relacionats amb campanyes de comunicació i educació ambientals.

Publicacions