El projecte

El projecte

El programa Escola verda a Andorra neix el curs escolar 2010-2011 com una iniciativa dels Departaments de Medi Ambient d’Educació del Govern d’Andorra sota la gestió i dinamització d’Andorra Sostenible.

El marc general del projecte està adreçat a esdevenir un punt de trobada i intercanvi de les idees, iniciatives i accions ambientals que es porten a terme als centres escolars del país i que impliquen tota la comunitat educativa amb l’objectiu de formar ciutadans que s’impliquin en la conservació i la millora del medi ambient.

En aquest sentit, les línies mestres o els objectius específics del projecte inclouen aspectes com:

– Generar valors, actituds i comportaments sostenibles per formar ciutadans amb capacitat per a l’acció i que promoguin la millora del medi.

– Millorar el coneixement del medi ambient del país i de la cultura de la sostenibilitat en l’entorn educatiu.

– Ambientalitzar els centres educatius, vetllant per la millora de la gestió dels recursos a l’escola, així com la introducció de la sostenibilitat en el currículum escolar.

– Implicar tota la comunitat educativa dels centres (alumnat, professorat, personal no docent, pares i mares) i les administracions en un projecte comú.

– Dinamitzar una xarxa d’intercanvi i comunicació entre centres educatius.

– Millorar l’oferta educativa disponible per als centres, a partir d’una oferta de recursos permanents (Centre Andorra Sostenible) i la dinamització de recursos específics en el marc del projecte Escola verda.