Vaixella reutilitzable

La vaixella reutilitzable ens permet desenvolupar menjades, festes, celebracions, actes populars, pícnics… i esdeveniments a gran escala on cal disposar d’un gran nombre de plats i coberts, sense haver de comprar i llençar aquest material.   Objectius: Promoure la reducció de residus ―en concret els que es generen a les festes i actes populars, sobretot…

Semàfor acústic

El semàfor acústic és una forma creativa de controlar els nivells acústics d´un espai, que pot ser l´aula, el menjador o la biblioteca. Visualment podrem percebre els nivells de soroll als quals arribem.   Objectius: Prendre consciència del problema que comporta estar exposats contínuament a nivells elevats de soroll. Dirigit a: Tots els nivells educatius.…

Som paisatge

El taller és una introducció al concepte, l’observació i l’anàlisi de l’evolució del paisatge mitjançant el joc amb la tècnica de la fotografia diacrònica (entre la dècada dels anys quaranta del s. XX i l’actualitat).   Objectius: Els objectius d’aquesta activitat són descobrir la diversitat de les unitats de paisatge a Andorra, reconèixer els elements…

Quan la bossa va fer un pet

Conte teatralitzat que té com a objectiu conscienciar els alumnes sobre com gestionar d’una manera més sostenible la producció i separació dels residus a casa.   Objectius: Treballar el concepte de la recollida selectiva d’escombraries. Lloc: A l’aula Dirigit a: Alumnes de maternal i 1r cicle de primera ensenyança (de 3 a 8 anys). Durada: 1…

Una gota val per molt

En aquest taller, un cuiner científic desvelarà les claus dels processos de potabilització i depuració de l’aigua mitjançant l’experimentació i mostrarà pas a pas el circuit que recorre l’aigua de consum humà. El taller es fa amb un grup classe i es pot desenvolupar a l’aula.   Objectius: Conèixer el procés de potabilització d’aquest recurs,…